Predpokladom pre úspešnú registráciu sú:
  • aspoň jedna platná zmluva, alebo zmluva, ktorá bola stornovaná v posledných 3 mesiacoch
  • poistník je fyzická osoba nad 18 rokov